Skal vi fjerne VoxB fra bibliotek.dk?

Under Anmeldelser i bibliotek.dk's poster kan brugerne anmelde og rate poster. Det sker via webservicen VoxB. Ratings og anmeldelser bliver gemt i en fælles base, så de biblioteker, der er tilmeldt servicen, kan vise anmeldelser og ratings i deres grænseflade. Fx viser bibliotek.dk anmeldelser og ratings fra bookeater.dk, som udbydes af Odense Centralbibliotek.

Eksempel på anmeldelse og rating på bibliotek.dk:

Sagen er imidlertid, at der ikke er ret mange, der anmelder materialer via bibliotek.dk. I 1. kvartal i år blev der oprettet 26 anmeldelser og givet ratings af 49 materialer, og i 4. kvartal 2015 var tallet 11 anmeldelser og 49 ratings.

Vi er derfor blevet opfordret til at overveje at fjerne VoxB fra bibliotek.dk. Men vi vil gerne høre jeres mening:

Synes I at brugen af VoxB er så ringe, at det ikke giver mening at have tjenesten på bibliotek.dk? Eller skal vi bevare den på trods af at den ikke bruges ret meget?

Eller: Skulle vi overveje at gøre tjenesten mere synlig på bibliotek.dk i håb om at det ville få flere brugere til at bruge den?

Læs evt. mere om VoxB

Giv jeres mening til kende her på bloggen inden 25. maj.

 

Kommentarer

Michael Anker, Ballerup bibliotek, har sendt dette svar:
Kære DBC,

Hvis vi skal have en national service med brugerskabte data, så kræver det opbakning fra alle de bibliotekstjenester vi har i dag.

Folkebibliotekernes hjemmesider, litteratursiden, eReolen, Filmstriben, Palles Gavebod vil nok være højst på listen over de steder hvor anmeldelser og ratings giver mest mening i forhold til inspiration, som nok er det mest oplagte brugsscenarier for brugerskabte data. Det kan selvfølgelig også bruges til faglitteratur f.eks. men brugsscenariet er nok stærkest på det skønlitterære.

Al erfaring med brugerskabte data er at brugerne skal have noget ud af at bruge sådan en funktion. Hvis de ikke selv får noget ud af at rate og anmelde, så er det meget svært at få brugerne engageret. Derudover skal der være en vis mængde, før det begynder at kunne påvirke til at det faktisk inspirerer.

Det betyder at den nuværende implementering og udbredelse faktisk i sig selv giver de problemer i har i dag med anvendelsen.

Hvordan får brugerne noget ud af at de anmelder og rater. Det bliver der arbejdet med i Personaliseringsprojektet #P2 og bliver snart udrullet ud til alle DDB CMS biblioteker. Sådan som jeg har forstået det, har man netop arbejdet med at man får anbefalet materialer ud fra de brugsmønstre, kan se hvad man har ratet og anmeldt etc. Alt sammen som mangler i bibliotek.dk som jeg anser som væsentligt for at brugerne overhovedet gider anbefale og rate, da vi ikke alle er så forfærdeligt altruistisk anlagt. Personaliseringsprojektet og eReolen har vist nok ikke brugt VoxB, da den ikke understøttede de brugsscenarier som man havde da man udviklede tjenesterne.

Jeg går ud fra at biblio også vil understøtte ratings og anmeldelser ellers vil man vel ikke kunne lave sommerbogen.

Så hvis man vil fortsætte med nuværende implementering, så kan man vist lige så godt nedlægge tjenesten, men hvis man får opbakningen fra bibliotekerne hvilket personaliseringsprojektet kan ses som et udtryk for.

Så det er vel et anliggende for DDB, da de er bestiller på samtlige af alle de væsentligste tjenester og kan sikre den nødvendige opbakning.

Hvis vi har nogen ambitioner på vegne af den formidling vi gerne vil opnå, så kan jeg ikke se andet end et kæmpebehov for en national tjeneste som VoxB, men den skal bare udvikles gevaldigt og implementeres ind i biblioteksrelavante hjemmesider og apps.

Hvilke behov har brugerne for at skabe egne data? Hvad ønsker bibliotekerne at åbne op for?

Pt. er der ganske få vurderinger og anmeldelser oprettet af almindelige brugere i Bibliotek.dk. DBC har derfor med rette prøvet at forholde sig til, om det er omkostningerne værd at drifte og vedligeholde en helt selvstændig service til at oprette og formidle disse bruger skabte data.

Glæden ved at bringe sin egne anbefalinger videre ligger naturligt for enhver bibliotekar. Men er det også et tilsvarende stort behov for almindelige brugere? Og bør det løses ved en ny national tjeneste?

Både vurderinger og anmeldelser ligger forholdsvis godt skjult for brugerne i Bibliotek.dk. I Bibliotek.dk er der tre klik fra et søgeresultat og ned til en anmeldelse. Og yderligere et klik til andre typer af anmeldelser.
Er det for langt? Gider brugerne klikke så dybt ind for at finde anmeldelser og vurderinger.
Kan man med fordel vise vurderinger og angivelse for antal anmeldelser på selve søgeresultatet (se fx Saxo.dk eller Amazon med stjerner og antal anmeldelser).

Med personaliseringsprojektet åbnes mulighed for at brugerne kan gemme lister og vurderinger af titler. I fx. Biblo, Litteratursiden, Bookeater m.fl. kan brugere lægge anmeldelser. For Litteratursidens vedkommende, bliver disse anmeldelser endvidere tilgængelig i Databrønden.

For at lave et optimalt forløb fra oprettelse af vurderinger og anmeldelser til en brugeroptimeret visning i publikumsgrænsefladerne kræver det, at mange skal tages i ed.
Pt. har vi faktisk datakilder, som giver mulighed for oprettelse af de brugerskabte data - og en databrønd til at gemme dem i.
Så der er næppe brug for en ny national tjeneste - men en gentænkning af en bedre udnyttelse af de data, som vi allerede har.

Jeg har spurgt mine kollegaer uden at få respons, så herfra må svaret være, at servicen ikke vil være savnet, hvis I vælger at lukke den ned.
Der er heller ikke kommet forslag til mere, anderledes eller bedre markedsføring.

Gitte Andersen
Odense Bibliotekerne