Indflydelse på opstilling - indflydelse på DK5

  • Faglig kompetence?
  • Eksperter i specielle emner?
  • Gode formidlere?

Findes med garanti i bibliotekerne.

I DBC har vi kompetencer og ekspertise i klassifikation – især i DK5 – og vi vil meget gerne sparre med vores mange kompetente kolleger i bibliotekerne.

  • Kan opstilling fremme formidling?
  • Er der grupper, der er for store og uoverskuelige?
  • Er der grupper, der er så små, at de forsvinder i mængden?
  • Er der emner, der opstillingsmæssigt er for spredt?
  • Mangler der emneordsindgange i det brune register?

I DBC har vi oprettet et DK5forum, som tager sig af de problemer, der rejses. Problemerne vil blive beskrevet her på profblog – og løsningsforslag sendt i høring.

Send gerne kommentarer, forslag, frustrationer og ideer til dk5forum@dbc.dk

 

Vores første spørgsmål til jer:

71.64 Arkitektur i Snekkersten  contra  99.4 Fisker, Kay

Vi har for nyligt klassificeret ”Landsted tegnet af Kay Fisker”.

 

Den bibliografiske note siger:” Indblik i et af de eneste enfamiliehuse fra den danske arkitekt Kay Fiskers hånd, med beskrivelse af den restaureringsproces som huset har gennemgået, for at sikre dets fortsatte liv.”

Vi har sat den i 71.64 Snekkersten, men er den bedre placeret i 99.4?

Sommerhuse i almindelighed sættes i 71.084, men her siger noten, at arkitekturhistoriske beskrivelser af beboelseshuse og deres historiske udvikling sættes i 71.1-71.795.

Men noten til 71.1 Arkitekturens historie i alm. siger at en enkelt arkitekts virksomhed sættes i 99.4.

Det er altså et spørgsmål om bogen skal findes under ”landsteder/arkitekturhistorie i Snekkersten” eller under ”arkitekten Kay Fisker”.

For andre kunstnere trækkes værker om deres kunst – også enkelte værker – til 99.4.

Noten til 71.08 siger ”Beskrivelser af byggeri og indretning af bygninger med specielt formål sættes under det specifikke emne, f.eks. sættes biblioteksbygninger i 02.11…”

Så litteratur om arkitekters enkelte værker spredes altså i DK5-systemet efter anvendelse. Men hvad med beboelseshuse? Skal de stå i 99.4 under arkitekten? eller under bygningstypen – 71.084 Sommerhuse? (dog i dette tilfælde, hvor det er bygningens historie 71.64 Snekkersten)

Havde huset været tegnet af en tegnestue, ville bogen skulle stå under bygningstypen/arkitekturhistorien altså 71.64 Snekkersten.

 

Tilbagemelding senest d. 22. juni 2016 her på bloggen eller til dk5forum@dbc.dk.

Kommentarer

Vi mener (katalogisatorerne i Københavns Biblioteker) at denne type bøger står bedst i 99.4 under arkitekten, sålænge vi taler om beboelseshuse
Venlig hilsen
Annette Laursen