Seneste blog-indlæg

Rettelser af opstillingsdata

Af Nanna Agergaard den 26. januar 2011 - 10:50
Vi har fået en henvendelse fra en forfatter, som undrer sig over, at hans bog på mange biblioteker stadigvæk står under et forkert opstillingsklassemærke, selvom det er rettet centralt af DBC. Dette giver anledning til at beskrive, hvordan vores rettede poster offentliggøres. Alle rettede poster medtages i dataleverancen Nye og ajourførte poster. Når det drejer sig om poster med rettelser i... Læs mere

Nyhedslister erstattes af RSS-feeds på bibliotek.dk

Af Nanna Agergaard den 6. januar 2011 - 15:55
Bibliotek.dk's nyhedslister (hvor man kan få sendt nyhedslister/nyhedsovervågning af sine søgninger pr. mail) nedlægges og afløses af andre funktioner. Lister kan gemmes som RSS-feeds enten ved at anvende vores færdiglavede feeds i bibliotek.dk eller ved at gemme de søgninger , du laver i bibliotek.dk som RSS-feed. RSS-feedet giver dig de nyeste poster i en søgning. Huskelister er en anden... Læs mere

Reklamér for adgangen til Infomedia-artikler og -anmeldelser

Af Marianne Dybkjær den 5. januar 2011 - 10:59
Véd jeres brugere at de selv kan finde artikler og anmeldelser fra Infomedia (hvis I abonnerer på fjernadgang)? Ellers er det en god ide at fortælle dem det. Til inspiration har vi samlet lidt op på, hvad der allerede findes af information om Infomedia-adgangen. Det har andre biblioteker lavet Flere biblioteker har lavet fine informationssider om Infomedia, bl.a.: LollandBibliotekerne: http://www... Læs mere

bibliotek.dk på YouTube

Af Laura Holm den 4. januar 2011 - 11:50
YouTube.com er stedet hvor man finder instruktionsfilm og tutorials til alt! Fra toga-foldning til cloud computing. Vi vil gerne samle bibliotek.dk-tutorials på vores YouTube kanal http://www.youtube.com/user/bibliotekdk . Så hvis I ligger inde med film med eksempler på hvordan man søger i bibliotek.dk, eller helt andet bibliotek.dk-relateret materiale, må I meget gerne sende det til os. Omvendt... Læs mere

Blu-ray 3D film - køber I dem?

Af Kirsten Larsen den 17. december 2010 - 11:54
Der er begyndt at udkomme blu-ray film i 3D. På DBC skal vi tage stilling til om disse materialer er biblioteksrelevante og derfor skal bibliotekskatalogiseres. Er det en type film I vil anskaffe på bibliotekerne? Kommentér gerne her på bloggen. Læs mere

Ny bestilstatistik - nu med Palles Gavebod

Af Anders-Henrik P... den 15. december 2010 - 13:11
Statistikken over bestillinger via bestilsystemet ("BOB-basen") er nu udvidet med bestillinger fra Palles Gavebod. Palles Gavebod-bestillinger er hidtil talt med som bibliotek.dk-bestillinger, men er nu skilt ud i sine egne tabeller. Statistikken er derudover uændret. Vi opsamler løbende statistik fra bestilsystemets database og publicerer en ny statistik månedligt. Der er adgang til... Læs mere

Hvad er de mest udlånte materialer?

Af Kirsten Larsen den 14. december 2010 - 9:25
En national hitliste er på vej på bibliotek.dk. På basis af data fra "Andre-der-har-lånt" har vi fundet de mest udlånte materialer hos de biblioteker der afleverer data til servicen. Vi har fået data fra biblioteker siden september 2009, og modtager nu data fra 7 forskningsbiblioteker og 43 folkebiblioteker. I alt mere end 13 millioner udlån indtil nu. Listen bliver publiceret snart, og du kan jo... Læs mere

Test af VoxB - den nye fælles service for brugerskabte data

Af Marianne Dybkjær den 10. december 2010 - 12:35
Vil I være med til at teste VoxB - den nationale biblioteksservice for brugerskabte data? VoxB er etableret af et konsortium bestående af Københavns Biblioteker, Århus Kommunes Biblioteker, Herning Bibliotekerne, Statsbiblioteket og DBC med økonomisk støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. Projektet blev søsat i august 2009, og vi forventer at servicen går i drift februar 2011. Læs mere om... Læs mere

Leif Andresen: Brønde, web service og bibliotek.dk

Af Kirsten Larsen den 28. november 2010 - 18:13
I høringssvar fra Det Kongelige Bibliotek til bibliotek.dk høringen bliver peget på det nødvendige i at sikre at bibliotekerne kan genbruge funktionaliteter i bibliotek.dk via web services. Dette ønske ligger i forlængelse af bestræbelser i de sidste år og helt klart indenfor strategien for bibliotek.dk . Med de igangværende drøftelser om visionen om Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) bliver... Læs mere

Ny version af BOB - ny BOB-vejledning

Af Anders-Henrik P... den 15. november 2010 - 16:20
Ny version af BOB Så er vi nået til den fjerde version af BOB-grænsefladen efter at vi gik i drift med nyt bestilsystem i juni 2010. Det er nu muligt at afslutte bestillinger manuelt i kategorierne DanBib-til-os og DanBib-fra-os . Gør således: marker de bestillinger du vil afslutte gå til Behandl markerede vælg linket Afsluttes manuelt Udover denne lidt større ændring er der en del tekniske... Læs mere
Kategori: