Seneste blog-indlæg

Bestil-knap på e-tidsskrifter?

Af Marianne Dybkjær den 11. december 2009 - 12:25
Vi har før spurgt om jeres holdning til at fjerne bestilknappen på netdokumenter med adgangsbegrænsning på bibliotek.dk i dette indlæg . Der kom ingen protester, og derfor fjernede vi bestil-knappen. Det har nu vist sig, at det i nogle tilfælde er problematisk ikke at have bestil-knappen. Brugere som ikke har netadgang til ressourcerne efterlades uden handlemuligheder. Vi overvejer derfor at... Læs mere

Lukning af webindekser

Af Kirsten Larsen den 3. december 2009 - 7:51
Dette brev er i går sendt til abonnenterne på webindekserne: Lukning af webindekser I brev af 7. oktober i år orienterede vi om at de tre webindekser Forbrugerindeks, Gør det selv indeks og Sangindeks lukkes pr. 31. december 2009. Lukningen betyder, at vi ikke længere opdaterer de tre nævnte indekser dog fastholder vi indtil videre adgangen til de eksisterende data. Årsagen er, at forbruget af de... Læs mere
Kategori: 

Udlånsstatus, forny og annullér via bibliotek.dk

Af Kirsten Larsen den 2. december 2009 - 15:01
En ny funktion på bibliotek.dk hvor lånerne kan se udlånsstatus, forny og annullere er nu testet i et Axiell-bibliotek og et par Integra-biblioteker, og er klar til bredere anvendelse. Brugeren skal være logget ind med bibliotek.dk log-in, og have gemt favoritbibliotek(er) og lånerid for at funktionen kan bruges. Til gengæld skal de jo så IKKE logge ind i de forskellige lokalsystemer. Det ser... Læs mere

DanBib udviklingsplan til høring

Af Kirsten Larsen den 17. november 2009 - 8:30
Forslag til udviklingsplan for DanBib 2010 er sendt til høring. I kan se den på DBCs hjemmeside I år sendes den til høring samtidig med bibliotek.dk-planen, og drøftes på fælles møde med Styrelsen for Bibliotek & Medier med en række repræsentanter for lederfora den 7. december. I kan kommentere planen på den side hvor den ligger eller sende en mail hvis I helst vil det. DanBib-planen er i... Læs mere
Kategori: 

Udviklingsplan 2010 i høring

Af Leif Andresen den 11. november 2009 - 13:14
Officiel høringsfrist er 2. december 2009. Styrelsen for Bibliotek og Medier har offentliggjort oplæg til høringen om bibliotek.dk udviklingsplan 2010: http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/nationale-ordninger/bibliotekdk/forberedelse-af-udviklingsplaner/ Der er som vanligt indkaldt mere officielle høringssvar, men alle er velkomne til at kommentere planen her på profblog.bibliotek... Læs mere

Afskaffelse af a- og y-markering

Af Nanna Agergaard den 28. oktober 2009 - 21:30
DBC påtænker at foretage en mindre ændring i registreringen af bibliotekskatalogiserede bøger (BKM). Ved ophøret af de trykte seddelfortegnelser blev principperne for afmærkning af BKM-titlerne videreført, således at A og H-afmærkingen fortsatte som en a og y afmærkning, hvor y-afmærkningen indholdsmæssigt svarede til den tidligere H-afmærkning. Historisk afspejler opdelingen en... Læs mere

Hvad nu med NORFRI?

Af Anders-Henrik P... den 27. oktober 2009 - 12:50
DBC har overtaget administrationen af medlemslisten for den danske del af NORFRI -samarbejdet. Henvendelse om optagelse som NORFRI-medlem sker nu til DBCs Kundeservice . NORFRI-samarbejdet er et frivilligt samarbejde om gratis ekspedition af fjernlån mellem biblioteker i de nordiske lande. NORFRI blev grundlagt af det nu hedengangne NVBF (Nordiske Videnskabelige Biblioteksforeningers Forbund)... Læs mere

Sådan bruges den nye lånerstatus

Af Marianne Dybkjær den 8. oktober 2009 - 14:46
Lånerstatus på bibliotek.dk findes nu som en funktion under Mit bibliotek.dk. Brugeren skal være logget ind for at bruge lånerstatus. Lånerstatus viser en oversigt over lån og reserveringer. Indtil videre må man bruge den manuelle løsning, der fungerer som hidtil. Det vil sige, at man kan se lånerstatus på sine favoritbiblioteker, et ad gangen. Klik på Tjek status på xxbibliotek. Brugeren skal så... Læs mere
Kategori: 

Ingen bestil-knap på betalingsbelagte netressoucer

Af Kirsten Larsen den 7. oktober 2009 - 16:32
I bibliotek.dk er der en lang række netressoucer med begrænset adgang: Brugeren skal være på biblioteket eller have en fjernadgangskode for at kunne bruge dem. Hovedreglen i bibliotek.dk med hensyn til bestil og netressourcer har hidtil været at - gratis ressourcer er der ikke bestilknap ved - betalingsbelagte ressourcer: noget svingende praksis alt efter aftaler, men fx posterne fra Licensguide... Læs mere

dvd'er som ikke kan lånes - ændring i bibliotek.dk

Af Kirsten Larsen den 7. oktober 2009 - 16:30
Vi ved at mange brugere og mange biblioteker irriteres over dvd'er i bibliotek.dk som kan bestilles (af brugeren), men så alligevel ikke kan skaffes. Derfor har vi ændret praksis. Hovedprincippet i bibliotek.dk er at alt hvad der ikke er forbudt er tilladt! Dvs. at bestilknap kun fjernes på materiale som vi ved ikke kan lånes ud. Brugeren skal i princippet fx kunne bestille al dansk... Læs mere