Seneste blog-indlæg

Accessionsposter i bibliotek.dk - hvorfor

Af Kirsten Larsen den 7. oktober 2009 - 16:20
DBC registrerer mange materialer den dag de modtages med en foreløbig post - de såkaldte accessionsposter mærket ACC. Det gør vi for at bibliotekerne så hurtigt som muligt kan se posterne, og håndtere indkøb og reserveringer selvom der ikke er fulde data endnu. Posterne kommer også i bibliotek.dk - af samme grund. For de biblioteker der modtager bestillinger på helt nyt materiale, også selvom det... Læs mere

bibliotek.dk på mobilen

Af Leif Andresen den 7. oktober 2009 - 15:20
Skal vi rykke nu med bibliotek.dk på mobilen? Tidligere på året lavede DBC et notat Mobile grænseflader – tendenser og tjenester (se: http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/nationale-ordninger/bibliotekdk/udvikling-af-bibliotekdk/mobile-graenseflader/ ) som blev drøftet på et møde i det biblioteksfaglige udvalg om bibliotek.dk i maj 2009. Her var en klar opbakning til at gå i gang... Læs mere
Kategori: 

Bestillinger på tidsskrifter som ikke lånes ud

Af Kirsten Larsen den 17. september 2009 - 11:10
Vi er blevet opmærksomme på at en gammel regel (" håndbogsreglen "), måske ikke er hensigtsmæssig når der er tale om tidsskrifter. "Håndbogsreglen" går ud på: hvis brugerens eget bibliotek har materialet og det samtidig er markeret "ikke til udlån" i posten, ser vi bort fra egen lokalisering hvis samme materiale er til udlån i bare ét andet bibliotek. Og det betyder i praksis at brugeren kan... Læs mere

Andre der har lånt i drift

Af Marianne Dybkjær den 11. september 2009 - 8:15
Andre der har lånt-servicen er nu i drift på bibliotek.dk i en betaversion. Vi har fået en stor mængde data fra bibliotekerne, men vi vil gerne have meget mere for at få volumen på servicen. Især vil vi gerne have data fra forskningsbiblioteker. Afleverer dit bibliotek data? Se mere om aflevering af data i et tidligere blogindlæg: Aflevering af data Kommende tilpasninger Som nævnt er det en... Læs mere

Flere materialetyper i automatisk fjernlån?

Af Anders-Henrik P... den 9. september 2009 - 15:35
Når I vælger at gå med i automatisk fjernlån via bibliotek.dk, kan I sætte indstillinger for dette pr. materialetype. Til det formål har vi delt materialerne i bibliotek.dk op i nogle brede kategorier, nemlig: Bøger på dansk Bøger på andre sprog Lydmaterialer på cd Lydmaterialer på bånd Indspillet musik Noder Video/dvd (brugsretskategori A,B,C+ og D) Cd-rom, herunder: Spil (PlayStation, X-Box,... Læs mere

Se udlånsstatus, forny og annullér - via bibliotek.dk

Af Kirsten Larsen den 7. september 2009 - 16:35
I lang tid er der blevet arbejdet med standardisering af udveksling af transaktioner med udlånsstatus, fornyelser og annulleringer. Det er en del af NCIP-protokollen der er arbejdet med. Nu er bibliotek.dk klar til at kunne vise disse data fra lokalsystemerne. En bruger der fx låner på tre biblioteker, kan logge sig på bibliotek.dk, klikke på Lånerstatus og se lånerstatus, sende fornyelser og... Læs mere
Kategori: 

Fjernadgange og licenser i bibliotek.dk

Af Kirsten Larsen den 7. september 2009 - 9:43
Vi har i længere tid arbejdet med at få lavet mere generelle metoder til at vise licenser og fjernadgange i bibliotek.dk. Vi har nu nogle forbedringer på plads: Linket 'Se hvor du kan få gratis adgang' åbner et pop-up-vindue som viser oplysninger fra VIP-basen om hvem der adgang og evt. fjernadgang. Hvis der kun er adgang fra biblioteket, linker vi til jeres hjemmeside så brugeren kan se fx jeres... Læs mere

Eksport til RefWorks fra Netpunkt

Af Elva B. Einarsdottir den 4. september 2009 - 0:00
En del RefWorks-brugere har efterspurgt mulighed for direkte eksport fra Netpunkt, og det er nu i drift. Det er en funktion som mange allerede kender fra bibliotek.dk. For at bruge den i Netpunkt skal man gå ind i Opsætning , vælge fanebladet: Opsætning Accept & Hent og vælge "ja" ved Link til RefWorks. Husk at gemme dine indstillinger når du er færdig. Når du har markeret poster, vil du i... Læs mere

Andre der har lånt - aflevering af data

Af Kirsten Larsen den 12. juli 2009 - 16:00
Den nationale "Andre-der-har-lånt-service" er nu klar til modtagelse af data fra bibliotekerne. I øjeblikket indeholder webservicen ca. 50.000 poster (udlånstransaktioner) fra Gentofte Bibliotekerne. I kan se og afprøve webservicen her http://didicas.dbc.dk/openadhl/ , men udlån fra ét bibliotek er selvfølgelig utilstrækkeligt. En alsidig service bør indeholde udlån fra mindst 10 større... Læs mere

Nyt netpunkt - status

Af Kirsten Larsen den 9. juli 2009 - 10:15
Det nye netpunkt gik i endelig drift den 21. april. Siden da har der været en hel del tilretninger, fejlretninger o.l. Tak for gode tilbagemeldinger pr. mail, ved kurser o.l. Vi har stadig nogle udeståender af den drilske slags hvor nogle brugere har et problem, men andre har det ikke, og hvad forskellen er kan vi ikke hitte ud af. Fx har nogle Firefox-brugere (men langt fra alle) problemer med... Læs mere
Kategori: