Seneste blog-indlæg

Udenlandsk litteratur - CB selektion og søgbarhed

Af Nanna Agergaard den 20. februar 2015 - 15:45
Vi har fået flere forespørgsler på muligheden for at kunne søge sig frem til indholdet af dataleverancen Udenlandsk litteratur - CB selektion med en enkelt kode. Det kan man desværre ikke. Dataleverancen skal betragtes som et biprodukt af den aftale om katalogisering af udenlandsk litteratur centralbibliotekerne har med DBC. Dataleverancen dannes ud fra en opsamling af relevante faustnumre og... Læs mere
Kategori: 

Kopiservice - en ny model

Af Kirsten Larsen den 16. februar 2015 - 13:34
Kopiservice via bibliotek.dk er nu ændret efter Statsbibliotekets overgang til Digital artikelservice som abonnement. Linket hedder nu blot Kopiservice. Brugeren skal være logget ind for at kunne se om de kan få en digital kopi eller en printet kopi. Og have et folkebibliotek som afhentningsbibliotek. Digital kopi hvis deres folkebibliotek har tegnet abonnement. Printet kopi hvis... Læs mere

Ny default-rankering i drift på bibliotek.dk

Af Kirsten Larsen den 2. februar 2015 - 13:15
29. januar satte vi en ny default-rankering i drift på bibliotek.dk. Vi har informeret om forsøgene med relevansrankering i flere omgange, og nu ser vi hvordan brugerne reagerer på første driftsversion. Vi beder også brugerpanalet vurdere. Kort fortalt: vi gætter på hvilken type søgning brugerne er i gang med (emne - titel - forfatter), og så vælger vi en sorteringsalgoritme som er god til dén... Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Af Kirsten Larsen den 23. januar 2015 - 15:08
Vi gennemførte i 2014 en generel brugerundersøgelse. Der er "kun" godt 700 personer der har svaret. Det bliver mere og mere vanskeligt at få svar via net-undersøgelser fordi vi nok alle er temmelig trætte af disse undersøgelser som popper op overalt. Rapporten indeholder som altid også tal fra vores webstatistik, og brugerkommentarerne kan man altid få noget ud af. Også til bibliotekerne - fx er... Læs mere

Flere filtre - hvordan?

Af Kirsten Larsen den 19. januar 2015 - 11:36
I bibliotek.dk er der en lang række filtre/facetter man kan afgrænse med når man har foretaget en søgning. Filtrene udtrykker hvilke data der findes på forskellige områder i den udførte søgning. Hidtil har det kun været muligt at indskrænke sin søgning med ét filter ad gangen: jeg søger på Syrien afgrænser på bog afgrænser på emne afgrænser på sprog afgrænser på år En lidt omstændelig proces, men... Læs mere

Evaluering af automatisk fjernlån af eget materiale

Af Kirsten Larsen den 5. december 2014 - 14:32
I 2013 nedsatte DBC en arbejdsgruppe til projektet ”Automatisk fjernlån fra bibliotek.dk af egne materialer”.Projektet var en del af bibliotek.dk-udviklingsplanen, og det resulterede i et forslag om et forsøg i 2014 med faste parametre for funktionen. 46 folkebiblioteker og 11 forskningsbiblioteker har deltaget i testen - heraf har 35 sendt evalueringsrapport. Alle de deltagende biblioteker... Læs mere

Bibliotekernes CVR- og EAN-numre nu i netpunkt-vejviser

Af Anders-Henrik P... den 3. november 2014 - 12:29
I profblog-indlæg 1. oktober 2014 fortalte vi om muligheden for at inddatere EAN-numre i bibliotekets VIP-base, ved siden af de CVR-numre (og P-numre) som DBC modtager fra Kulturstyrelsen. Vi har nu udvidet indholdet i biblioteksvejviseren i netpunkt til at vise bibliotekets CVR-nummer, EAN-nummer og P-numre. EAN-numre vises dog kun hvis biblioteket selv har inddateret det direkte i VIP, hvilket... Læs mere
Kategori: 

Kommandosøgning i bibliotek.dk

Af Kirsten Larsen den 27. oktober 2014 - 15:07
Søgemetoden for kommandosøgning er skiftet. Vi har nu de sidste rettelser på plads. Hvorfor skal det være så svært? Fordi vi vil lave kommandosøgning i en slutbrugergrænseflade! På den ene side: Slutbrugere skal kunne trunkere søge på ord som er operatorer eller søgekoder (udover at de er almindelige ord) fx: ikke, not, and, ti, op osv. På den anden side: Semiprofessionelle skal kunne lave mere... Læs mere

linkme til bibliotek.dk

Af Kirsten Larsen den 27. oktober 2014 - 13:35
Nu kan du på websider lægge links til søgning i bibliotek.dk med en syntaks der svarer til den nye bibliotek.dk. På danbib.dk kan du læse hvordan med eksempler på forskellige typer søgninger: Linkme-syntaks for bibliotek.dk Syntaks for kommandosøgning Links der er lavet med den hidtil gældende syntaks oversætter vi til den nye. Hvis du kommer ud for gamle links, som ikke viderestilles korrekt til... Læs mere

Nye felter i VIP-basen

Af Anders-Henrik P... den 1. oktober 2014 - 10:50
Vi har sat en ny version af VIP-grænsefladen i drift. Den indeholder nogle nye valgmuligheder. 1. CVR-numre, P-numre, EAN-numre DBC modtager fra Kulturstyrelsen bibliotekernes CVR- og P-numre. Disse vises nu i VIP-grænsefladen i afsnit A.1 (Vejviser), under D. Yderligere kontaktoplysninger. I kan ikke redigere disse numre; hvis der er fejl i dem, skal I kontakte Kulturstyrelsen. Derimod... Læs mere
Kategori: