Seneste blog-indlæg

Flere publiceringer af registreringer af oplag i Dansk bogfortegnelse

Af Nanna Agergaard den 20. marts 2014 - 15:05
Fremover vil vi publicere registreringen af alle modtagne oplag af bøger med såvel aktuel DBF- som BKM-kode. Tidligere har vi haft som hovedprincip, at oplag af samme bog kun fik registreringen publiceret en gang årligt. Årsagen hertil har dels været at vi arbejdede i en årskadence med en trykt årsfortegnelse og dels pladshensyn i forhold til en trykt ugefortegnelse. Dette er i dag uaktuelt,... Læs mere

Automatisk fjernlån af eget materiale: ny søgemulighed

Af Anders-Henrik P... den 18. marts 2014 - 16:17
Efter opfordring fra flere biblioteker har vi tilføjet en mulighed i BOB-grænsefladen for at søge på automatiserede bestilinger inden for automatisk fjernlån af eget materiale. Hidtil var det alene muligt at se de bestillinger der af den ene eller den anden grund ikke var sendt som automatisk fjernlån. Gå til fanebladet bibliotek.dk til os Klik på Vis flere Klik på Vælg type i dropdown-listen... Læs mere

Viderestilling til fællesskaber

Af Kirsten Larsen den 13. marts 2014 - 16:36
Hvad er et fællesskab? En gruppe biblioteker som ønsker at kunne viderestille lånere mellem hinanden, og som derfor tillader at fællesskabsbibliotekernes lånere opretter bestillinger i alle bibliotekernes kataloger via bibliotek.dk. Muligheden har eksisteret i mange år i det gamle bibliotek.dk og er nu også på plads i det nye bibliotek.dk. FYNBIB er det største eksisterende fællesskab. Læs mere... Læs mere
Kategori: 

Links til Infomedia på Berlingske Tidende fra 1990

Af Kirsten Larsen den 13. marts 2014 - 15:52
Nu er der links til Infomedia på 90% af artikelposter fra Berlingske tidende på ældre artikler fra 1990-2004 (fra medio 2004 har der i lang tid været links). Linksene kan ses i bibliotek.dk og DanBib. Baggrunden er et pilotprojekt finansieret af midler fra Retrokonverteringspuljen, der skulle afprøve om det var muligt at matche bibliografiske poster på avisartikler med de tilsvarende Infomedia-... Læs mere

BKM på digitale materialer

Af Nanna Agergaard den 11. marts 2014 - 13:50
Vi har modtaget henvendelser fra biblioteker, der i søgninger oplever at blive præsenteret for digitale ressourcer, som ikke er tilgængelige for det pågældende bibliotek. Hvis I i jeres materialevalg/søgninger er interesseret i kun at få fat i det, som I har adgang til, kan afgrænsning ske vha. af søge- og produktkoder. Vi beskriver: Hvordan du søger netressourcer som er gratis, hvordan du undgår... Læs mere

Skal pædagogiske spil kodes som computerspil?

Af Nanna Agergaard den 6. marts 2014 - 15:00
DBC's spilredaktion er i gang med overvejelser omkring kodning af pædagogiske spil. Eksempler på pædagogiske spil kan være undervisningsspillene: Kroppens krigere (Note: … Leg og lær. Uheldige Ulrik er syg så hans immunforsvar kommer på arbejde. Det er dit job at få forsvarscellerne til at samarbejde så de effektivt kan bekæmpe de indtrængende mikrober. Mon det lykkes at få Ulrik rask igen?) (2... Læs mere

Nyheder i bibliotek.dk februar 2013

Af Kirsten Larsen den 28. februar 2014 - 12:48
Der er en række nye muligheder og forbedringer på det nye bibliotek.dk: Nodesøgesiden har fået flere materialevalgsmuligheder - flere udfoldninger er på vej. Brug facetterne til at afgrænse yderligere fx på Emne, Form eller Målgruppe. Der er link til DBC Webarkiv når en e-ressource (PDF) findes dér. Der er lavet en række forbedringer af Emneoversigt . Flere er på vej, bl.a. muligheden for at... Læs mere
Kategori: 

Forskel på antal poster i ny og gammel bibliotek.dk

Af Kirsten Larsen den 14. februar 2014 - 15:03
Søger man på det nye bibliotek.dk og på old.bibliotek.dk med det man synes er "nøjagtig den samme søgning", vil man ofte opleve at antal hits ikke er det samme. Hvorfor nu det? Det er der mange grunde til - her er en del af dem: Anden datamodel - anden enhedsmatch - anden værkmatch Den nye bibliotek.dk er lavet helt fra grunden. Nogle poster lagres kun i DKABM-format, de fleste dog både i dette... Læs mere
Kategori: 

VIP åbningstider

Af Laura Holm den 13. februar 2014 - 16:32
Så er der åbnet for indtastning af åbningstider i VIP i afsnit A.6 Åbningstider. Det er muligt at indtaste åbningstider for bibliotek med betjening og med selvbetjening og evt. Borgerservice og Lokalhistorisk arkiv. Næste skridt er at udvikle webservicen OpenAgency således at åbningstiderne kan bruges til: En slutbruger kan i bibliotek.dk se biblioteks- og borgerservice åbningstider her & nu... Læs mere

Automatisk fjernlån af eget materiale: bedre test-information

Af Anders-Henrik P... den 29. januar 2014 - 10:40
Som det var Indtil den 27. januar fik alle bestillinger på bibliotekets egne materialer testnoten Eget materiale: kandidat til automatisering (test) . Og det uanset om: materialet var hjemme på hylden hos jer materialet var for nyt til automatisering eller ville blive tilgængeligt lokalt inden 14 dage eller der fx ikke fandtes andre relevante lokaliseringer. En del Test-biblioteker har beskrevet... Læs mere