Bestilling

E-materialer og bestilling i bibliotek.dk

Af Kirsten Larsen den 23. juni 2014 - 13:40
På vej mod den ideelle løsning (en indlogget bruger har automagisk alle sine biblioteksrettigheder og kan se materialerne straks) skal vi finde passende måder at hjælpe brugerne til deres muligheder. Hoved linjen i bibliotek.dk er: gratis e-materialer: ingen bestilknap - link i posten og i infotekst hvis man bestiller på værkniveau e-bøger med begrænset adgang: ingen bestilknap. Infotekst hvis... Læs mere

Kvitteringssiden i bibliotek.dk - ny praksis for hentning af tekster

Af Nanna Agergaard den 16. januar 2014 - 14:15
Når man bestiller et materiale i bibliotek.dk, får man på sidste side i bestillingen en kvitteringstekst, som er skrevet af jer på bibliotekerne. Vi varslede i 2012 , at vi ville ændre på praksis for, hvad og hvilken tekst der bliver vist på kvitteringssiden. Vi er på vej med link til lånerstatussiden, det kommer i bibliotek.dk i løbet af nogle uger. Men vi har allerede tilpasset sådan, at der... Læs mere

Kvitteringssiden i bibliotek.dk - forslag til nyt indhold

Af Nanna Agergaard den 1. november 2012 - 12:40
Når man sender en bibliotek.dk bestilling afsted, får man på sidste side i bestillingen (trin 5) en kvitteringstekst, som er skrevet af jer på bibliotekerne (VIP B.4. Tekster til brugeren). I forbindelse omlægningen af bibliotek.dk, bl.a. til ny grænseflade, er vi også i gang med at se på teksterne på alle trin i bestillingen. Kvitteringssiden bærer præg af, at den rummede vigtig information i de... Læs mere

E-bøger i bibliotek.dk nu uden bestilknap

Af Kirsten Larsen den 31. august 2012 - 11:30
Det har længe været et ønske at bestilmuligheden i bibliotek.dk på e-bøger med begrænset adgang blev fjernet. For at kunne gøre det skulle vi imidlertid vide hvad en e-bog var! Det har Bibliografisk Råd så kæmpet med og denne definition blev vedtaget i vinter: "En e-bog er en tekst- og/eller billedbaseret publikation i en elektronisk form publiceret til og læsbar på pc og/eller andre digitale... Læs mere

Videnskabelige artikler via bibliotek.dk

Af Kirsten Larsen den 26. april 2012 - 13:21
Statsbiblioteket og DBC har siden efteråret arbejdet med et projekt der i et étårigt forsøg giver bibliotek.dk's brugere mulighed for at bestille videnskabelige artikler som ellers er forbeholdt universiteternes ansatte og studerende. Brugerne kan søge blandt 200 millioner videnskabelige artikler og bestille artiklerne. Det er ikke muligt at give digital adgang, men der kan sendes et print som... Læs mere

Musefri bestil i netpunkt.dk

Af Laura Holm den 9. november 2011 - 13:01
Ugens tip : Vidste du at man kan bestille via netpunkt.dk uden brug af mus? Klik på fanen Opsætning. Klik derefter på fanen Opsætning Bestilling. Vælg ' Valg af bibliotek med Tab-tast'. Gem opsætning. Klik på fanen Opsætning Vis & Kurv. Vælg Standard (eller Detaljeret) som visformat og sæt hak i 'Lokaliseringer udfoldet og bestilknap vises'. Gem opsætning. Nu kan du hoppe fra post til post... Læs mere

Pligtafleverede film- og musikposter

Af Marianne Dybkjær den 22. september 2011 - 15:27
Det seneste halve år har pligtafleveringen på Statsbiblioteket kørt kampagne rettet mod film- og musikproducenter for at få flere til at aflevere materialer til pligtaflevering. Kampagnen er en succes og der er blevet afleveret mange titler - også af ældre dato. Derfor er der blevet registreret mange film og meget musik, som ikke er indkøbt af bibliotekerne. Dvd'er som hverken har lokaliseringer... Læs mere

Vil I outsource jeres BOB-bestillinger?

Af Anders-Henrik P... den 30. juni 2011 - 15:05
Nogle biblioteker har over for Styrelsen for Bibliotek og Medier udtrykt ønske om at kunne outsource behandlingen af fx deres bibliotek.dk-bestillinger i BOB-basen til et andet bibliotek. Således at et andet bibliotek, lad os kalde det et driftsbibliotek , kunne se og behandle outsource-bibliotekets bestillinger i sin egen BOB-base. I dag kan dette kun lade sig gøre hvis outsource-biblioteket... Læs mere

Skaf - send en forespørgsel i DanBib

Af Nanna Agergaard den 9. juni 2011 - 14:06
Skaf bruges til at bestille materialer via DanBibs bestilsystem - selvom posten ikke findes i DanBib. Klik på fanen Skaf, som findes øverst på netpunkt. Udfyld med alle relevante oplysninger om det ønskede materiale. Husk at angive - i feltet Modtager - hvilket bibliotek, der skal modtage bestillingen. Biblioteket skal være i netpunkts biblioteksvejviser. Brug biblioteksnummeret. Når du bruger... Læs mere

Statistik for viderestil til lokalsystem

Af Anders-Henrik P... den 28. april 2011 - 11:31
Vi har hidtil publiceret statistik over viderestilling fra bibliotek.dk til lokalsystemer i en særlig statistik: http://www.danbib.dk/index.php?doc=bibdkstatistik#bestilling I denne statistik tæller vi hvor mange gange en bruger i bibliotek.dk er blevet linket ned til en post i sit biblioteks lokale webkatalog. Fra januar 2011 har vi lagt publicering af viderestilstatistikken ind i den generelle... Læs mere