BOB-basen

Tjek jeres mailadresse i BOB

Af Laura Holm den 4. september 2019 - 14:29
Tjek jeres mailadresse i BOB Når der sendes svar til låner fra BOB, bruges bibliotekets mailadresse ikke længere som afsender. Det synlige afsendernavn er fortsat bibliotekets navn, men afsenderadressen er nu < noreply@bob.netpunkt.dk >. Hvis låneren besvarer beskeden, vil svaret blive sendt til den mailadresse, der står i BOB-indstillingen "Afsender adresse ved svarmail". Tjek derfor, at... Læs mere
Kategori: 

Automatisk fjernlån af eget materiale: ny søgemulighed i BOB

Af Anders-Henrik P... den 2. juli 2014 - 13:05
Mange biblioteker har efterspurgt en mulighed for at se hvordan automatisk fjernlån af eget materiale slår igennem i ILL-bestillingerne mellem bibliotekerne. Vi har derfor givet mulighed i BOB-grænsefladen for at fremsøge de bestillinger man modtager fra andre biblioteker og dem man sender til andre biblioteker af denne type. Det sker fra fanebladene DanBib til os og DanBib fra os . Se... Læs mere

Slå op i DanBib - fra BOB

Af Kirsten Larsen den 1. april 2014 - 11:05
I BOB er der et link Slå titel op i DanBib . Et par henvendelser fra nogen af jer giver anledning til at vi forklarer idéen med funktionen, og forhører os om hvornår og hvordan I bruger den. Idéen med Slå titel op i DanBib Undertiden kan I undre jer over hvorfor en bestilling er kommet i BOB - "den titel må vi da have?" Så kan man jo slå op i DanBib, og se om det skyldes forskelligt formaterede... Læs mere
Kategori: 

Ny version af Bob

Af Anders-Henrik P... den 11. november 2013 - 15:20
Den 12. november 2013 kl. 15:00 sætter vi en ny version af Bob i drift. Den nye version skal fungere sammen med et nyt søgeindeks til fremsøgning af bestillinger fra systemets database. Det medfører nogle mindre ændringer i grænsefladen. Søgning på lånerdata opdeles i 3 bokse: LånerId Lånermail Lånernavn Søgning på bibliografiske data opdeles i 2 bokse: Forfatter Titel Vi har revideret BOB-... Læs mere
Kategori: 

Projektforslag: låse en bestilling i BOB-basen - er det relevant?

Af Nanna Agergaard den 14. juni 2013 - 15:31
Projektforslagene til bibliotek.dk står i kø, så vi er nødt til at prioritere imellem de forskellige ønsker. Vi har derfor brug for at høre jeres kommentarer til dette forslag. I BOB-basen har der været ønske om at kunne markere en bestilling som værende "I arbejde". Dette for at forhindre en kollega i at arbejde på den samme bestilling, som man selv er i gang med. På udviklingsplanen står, at... Læs mere

Status på BOB-svartider

Af Anders-Henrik P... den 28. september 2012 - 13:48
Før sommerferien var BOB-svartiderne særdeles ringe, og vi fik mange berettigede klager fra jer. Vi fortalte om vores planer for udbedring i profblog-indlæg den 22.6. Udbedring af svartiderne i BOB-basen sker i to forskellige projekter: Først: reduktion af databasens størrelse og andre tekniske optimeringer, er udført i august måned 2012 Dernæst: flytning af BOB-basens søgning efter bestillinger... Læs mere
Kategori: 

Svartiderne i BOB-basen

Af Anders-Henrik P... den 22. juni 2012 - 9:49
- er ikke for gode. Ligesom I har oplevet problemer med svartider ved søgning i Netpunkt, oplever mange af jer med jævne mellemrum problemer med langsomme svartider og timeout ved søgninger i BOB-basen. Her er årsagen til problemerne nogle andre end i Netpunkt; hermed en kort redegørelse for hvordan vi vil forsøge at afhjælpe BOB-basens problemer, både på kort sigt og lidt længere sigt. På kort... Læs mere
Kategori: 

Vil I outsource jeres BOB-bestillinger?

Af Anders-Henrik P... den 30. juni 2011 - 15:05
Nogle biblioteker har over for Styrelsen for Bibliotek og Medier udtrykt ønske om at kunne outsource behandlingen af fx deres bibliotek.dk-bestillinger i BOB-basen til et andet bibliotek. Således at et andet bibliotek, lad os kalde det et driftsbibliotek , kunne se og behandle outsource-bibliotekets bestillinger i sin egen BOB-base. I dag kan dette kun lade sig gøre hvis outsource-biblioteket... Læs mere