brugerundersøgelser

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk 2015

Af Marianne Dybkjær den 3. december 2015 - 15:57
83% af brugerne synes bibliotek.dk er god eller meget god. Det fremgår af den årlige brugerundersøgelse af bibliotek.dk, som netop er gennemført. 1600 havde påbegyndt undersøgelsen og svarede på en del af spørgsmålene, mens 900 gennemførte og svarede på alle spørgsmål. Hvor tit og til hvad bruger de bibliotek.dk? Respondentgruppen er - som brugergruppen i øvrigt - en stor gruppe med mange typer... Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Af Kirsten Larsen den 23. januar 2015 - 15:08
Vi gennemførte i 2014 en generel brugerundersøgelse. Der er "kun" godt 700 personer der har svaret. Det bliver mere og mere vanskeligt at få svar via net-undersøgelser fordi vi nok alle er temmelig trætte af disse undersøgelser som popper op overalt. Rapporten indeholder som altid også tal fra vores webstatistik, og brugerkommentarerne kan man altid få noget ud af. Også til bibliotekerne - fx er... Læs mere

Brugerundersøgelse DanBib, netpunkt, Zpunkt - resultater

Af Kirsten Larsen den 12. april 2011 - 13:51
Tak for jeres deltagelse i brugerundersøgelsen. Her er nogle af de mere generelle resultater. Undersøgelsen var tilgængelig i knap en måned, og blev besvaret af 378 personer. Hvem har svaret? 67% er fra folkebiblioteker, 16% fra forskningsbiblioteker - resten fra andre bibliotekstyper eller institutioner. 41% arbejder med publikumsbetjening 30% med fjernlån 16% med katalogisering eller accession... Læs mere

Brugerundersøgelse DanBib, netpunkt, Zpunkt

Af Kirsten Larsen den 8. marts 2011 - 14:40
Vi vil gerne vide mere om jeres brug af DanBib og de andre baser på netpunkt og Zpunkt og jeres ønsker og ideer. I må meget gerne besvare denne undersøgelse - gerne flere fra hvert bibliotek. Gå til brugerundersøgelse Undersøgelsen slutter med et åbent spørgsmål hvor I kan skrive om det, vi ikke har spurgt specifikt til. Men brug ikke undersøgelsen til at stille specifikke spørgsmål - dem sender... Læs mere

Brugerundersøgelse på bibliotek.dk - resultater

Af Kirsten Larsen den 29. oktober 2010 - 16:45
Årets generelle brugerundersøgelse på bibliotek.dk er afsluttet, og resultaterne publiceret . 2600 personer har besvaret undersøgelsen. Trænger du til positive nyheder, så læs brugernes udsagn om de danske biblioteker, Biblioteksvagten og bibliotek.dk. ”Der er overraskende meget materiale på landets samlede biblioteker, og det er super fedt at have en fælles indgangsport til hele denne rigdom.” ”... Læs mere

Brugerundersøgelse på bibliotek.dk - resultater

Af Marianne Dybkjær den 3. november 2008 - 0:00
Vi har allerede videregivet lidt af roserne fra brugerundersøgelsen, og alle resultater kan ses i et notat som er afleveret til Styrelsen for Bibliotek og Medier. En del af vores forslag til imødekommelse af brugernes behov står i dette notat og ikke i forslaget til udviklingsplan (som kommer om et par dage). Det er gjort på den måde for at udviklingsplanen kan være lidt mere principiel og ikke... Læs mere