dataleverancer

Udenlandsk litteratur - CB selektion og søgbarhed

Af Nanna Agergaard den 20. februar 2015 - 15:45
Vi har fået flere forespørgsler på muligheden for at kunne søge sig frem til indholdet af dataleverancen Udenlandsk litteratur - CB selektion med en enkelt kode. Det kan man desværre ikke. Dataleverancen skal betragtes som et biprodukt af den aftale om katalogisering af udenlandsk litteratur centralbibliotekerne har med DBC. Dataleverancen dannes ud fra en opsamling af relevante faustnumre og... Læs mere
Kategori: 

Digitale materialer - rettelser og utilgængelige links

Af Nanna Agergaard den 8. september 2014 - 10:40
hvad sker der med DBC-posten, når en e-bib titel ikke længere findes på e-bib? hvad med en webside, som ikke længere er tilgængelig? kommer det med i dataleverancer? retter DBC posten i bibliotek.dk? I efterlyser engang imellem information om, hvad der sker med udgåede eller ændrede poster på digitale materialer. Her er lidt opsamling på de forskellige kategorier: Bibliotekernes nettjenester: Når... Læs mere

Tidligere publicering af data- og kombileverancer

Af Per Nonboe den 14. februar 2013 - 13:28
DBC påtænker at omlægge arbejdet med registrering til Dansk bogfortegnelse og bibliotekskatalogiseret materiale, så vi kan afkorte den tid, der går fra registrering til publicering. Dette betyder, at vi kan publicere Kombileverancer og Nye og ajourførte poster 3 dage tidligere end i dag, og at poster til materialevalg og download fra Danbib også er klar 3 dage tidligere. Publiceringen af DBF som... Læs mere

Vedr. folkebibliotekernes e-bogsprojekt / eReolen

Af Laura Holm den 30. marts 2012 - 14:42
URL’er som peger på titler i eReolen.dk skal udskiftes. Den væsentligste ændring er, at ISBN udskiftes med FAUST-nr. Da det ikke er muligt at gennemføre udskiftningen overalt på samme tidspunkt, vil der i en overgangsperiode på 2-3 uger være døde links i produkter, som anvender eReolens poster. Udskiftningen gennemføres for at forbedre søgemulighederne på eReolen.dk, idet DBC nu har... Læs mere

Vedr. Folkebibliotekernes e-bogsprojekt

Af Nanna Agergaard den 28. oktober 2011 - 10:54
Som led i Folkebibliotekernes e-bogsprojekt har DBC bl.a. fået til opgave at downloade bibliografiske poster fra Publizon og overføre dem til brønden. Arbejdet er i gang, og vi forventer at få posterne ned i brønden inden 1. november. Det er tale om en midlertidig løsning, hvor posterne automatisk konverteres til danMARC2, dvs. uden om DBCs sædvanlige bibliografiske flow og færdigbehandling. Det... Læs mere

Rettelser af opstillingsdata

Af Nanna Agergaard den 26. januar 2011 - 10:50
Vi har fået en henvendelse fra en forfatter, som undrer sig over, at hans bog på mange biblioteker stadigvæk står under et forkert opstillingsklassemærke, selvom det er rettet centralt af DBC. Dette giver anledning til at beskrive, hvordan vores rettede poster offentliggøres. Alle rettede poster medtages i dataleverancen Nye og ajourførte poster. Når det drejer sig om poster med rettelser i... Læs mere

Ændringer i dataleverancer

Af Marianne Dybkjær den 23. juni 2010 - 16:12
Efter tilbagemelding fra en række biblioteker i forbindelse med vores forespørgsel om interesse for dataleverancen på en række produktområder har vi besluttet at ændre de nuværende leverancer, så de mere præcist vil dække behovet i bibliotekerne. Vi vil som hovedprincip dele leverancer op i fysiske materialer og de ressourcer, der er tilgængelige via nettet – altså materialer, der skal... Læs mere
Kategori: 

Supplerende leverancer - webindekser

Af Marianne Dybkjær den 23. juni 2010 - 12:08
Hvis I i forvejen abonnerer på leverancen Nye og ajourførte poster, kan I hente en suppleringsleverance på DBC's posthus med poster der er ændret med data fra webindekserne: Novelleregister, Dansk digtregister og Eventyrindeks. Filerne hedder: Novelleregister: webindekser_NOV.S00. Indeholder 2200 poster (17.6.2010) Dansk digtregister: webindekser_DIG.S00. Indeholder 5215 poster (17.6.2010)... Læs mere

Krimiserier

Af Nanna Agergaard den 12. maj 2010 - 9:55
DBC har i foråret inddateret noter på alle bind i ca. 120 udvalgte krimiserier. Noten indeholder navn og en evt. betegnelse, som hovedpersonen er kendt under, samt hvilket nummer i krimiserien, den har. Listen har taget udgangspunkt i listen fra Vejen Bibliotek og er suppleret med tilsvarende lister fra andre biblioteker. I posten kan man på den enkelte titel se, hvilket nummer i serien, det... Læs mere

Nye dataleverancer?

Af Kirsten Larsen den 16. marts 2010 - 14:24
Vi vil godt høre om bibliotekerne har interesse for at kunne købe dataleverancer med en række specielle poster. De nævnte poster vil kunne downloades enkeltvis eller i klumper fra DanBib (nogle af dem kan downloades allerede), men er der interesse for dataleverancer som forenkler et sådant arbejde?: poster fra netmusik er på vej ind i DanBib og bibliotek.dk poster fra Filmstriben poster fra... Læs mere
Kategori: