E-bøger

E-materialer og bestilling i bibliotek.dk

Af Kirsten Larsen den 23. juni 2014 - 13:40
På vej mod den ideelle løsning (en indlogget bruger har automagisk alle sine biblioteksrettigheder og kan se materialerne straks) skal vi finde passende måder at hjælpe brugerne til deres muligheder. Hoved linjen i bibliotek.dk er: gratis e-materialer: ingen bestilknap - link i posten og i infotekst hvis man bestiller på værkniveau e-bøger med begrænset adgang: ingen bestilknap. Infotekst hvis... Læs mere

E-bøger i bibliotek.dk nu uden bestilknap

Af Kirsten Larsen den 31. august 2012 - 11:30
Det har længe været et ønske at bestilmuligheden i bibliotek.dk på e-bøger med begrænset adgang blev fjernet. For at kunne gøre det skulle vi imidlertid vide hvad en e-bog var! Det har Bibliografisk Råd så kæmpet med og denne definition blev vedtaget i vinter: "En e-bog er en tekst- og/eller billedbaseret publikation i en elektronisk form publiceret til og læsbar på pc og/eller andre digitale... Læs mere

Vedr. folkebibliotekernes e-bogsprojekt / eReolen

Af Laura Holm den 30. marts 2012 - 14:42
URL’er som peger på titler i eReolen.dk skal udskiftes. Den væsentligste ændring er, at ISBN udskiftes med FAUST-nr. Da det ikke er muligt at gennemføre udskiftningen overalt på samme tidspunkt, vil der i en overgangsperiode på 2-3 uger være døde links i produkter, som anvender eReolens poster. Udskiftningen gennemføres for at forbedre søgemulighederne på eReolen.dk, idet DBC nu har... Læs mere

Vedr. Folkebibliotekernes e-bogsprojekt

Af Nanna Agergaard den 28. oktober 2011 - 10:54
Som led i Folkebibliotekernes e-bogsprojekt har DBC bl.a. fået til opgave at downloade bibliografiske poster fra Publizon og overføre dem til brønden. Arbejdet er i gang, og vi forventer at få posterne ned i brønden inden 1. november. Det er tale om en midlertidig løsning, hvor posterne automatisk konverteres til danMARC2, dvs. uden om DBCs sædvanlige bibliografiske flow og færdigbehandling. Det... Læs mere

Bestilling af e-bøger via bibliotek.dk

Af Kirsten Larsen den 13. april 2011 - 11:01
Her på bloggen (og andre steder) har der flere gange været drøftet bestilling af e-bøger med begrænset adgang via bibliotek.dk. På den ene side vil man gerne give borgerne alle muligheder, på den anden side er det rent faktisk ikke tilladt at lave "fjernlån" på e-bøger. Der er i en del tilfælde mulighed for at give printkopi af en del af bogen (eller skaffe en trykt udgave), men er det det... Læs mere