Film

Film og nationalitet - hvad søger du på?

Af Nanna Agergaard den 2. juli 2015 - 10:57
En søgning på en spillefilms nationalitet enten i bibliotek.dk eller i databrønden bestemmes ud fra forskellige oplysninger i posten. Hvis der er et kontrolleret emneord på fx serbiske film, så bruger vi det. Hvis ikke dette findes, så finder vi oplysninger fra fx sprogkoder i 008*l eller 041*a og herfra laver vi filmnationalitet. Der kan være film, hvor vi endnu ikke har det pågældende sprog som... Læs mere

Fremtidig katalogisering af bokse med flere film og tv-serier

Af Laura Holm den 3. september 2012 - 11:30
Tilbage i foråret 2012 havde vi to høringer her på bloggen vedrørende registrering af bokse med flere film og tv-serier. Der var overvejende stemning for at skifte praksis til den nye metode på trods af større udgifter til klargøring, men der var også indlæg, der argumenterede imod. Da der er tale om nationalbibliografiske registreringer, forelagde vi sagen for Bibliografisk Råd: Registrering af... Læs mere

Automatisering af bestillinger - mulighed for differentiering

Af Laura Holm den 30. marts 2012 - 11:55
Vær opmærksom på at der er mulighed for i VIP at sige ”Automatiser kun hvis materialet er hjemme”. Det gør I i VIP E. Automatisk fjernlån 2. Låntager – her kan man sætte prik i Reservering ønskes ikke ud for de materialetyper hvor der kan være lange reserveringskøer, fx film og tv-serier. VIP E.2: Det kan være en god ide fordi: I kan gøre jeres låner opmærksom på at der er (lang) ventetid og... Læs mere

Katalogisering af bokse med flere film og tv-serier

Af Nanna Agergaard den 10. februar 2012 - 15:40
I december/januar lavede vi en høring her på bloggen om jeres holdning til en anden katalogiseringsmåde af filmbokse/tv-serier. De fleste svar går ind for en overgang til den ny model. Model og dialogen om forslaget ses her på bloggen . Vi gik videre med at spørge leverandører og andre interessenter om deres holdning til forslaget. Fra biblioteksleverandørside gør man opmærksom på, at forslaget... Læs mere
Kategori: 

Skal bokse med flere film eller en tv-serie registreres på en anden måde fremover?

Af Nanna Agergaard den 2. december 2011 - 14:43
Flere biblioteker har over for os tilkendegivet, at bokse er problematiske at håndtere i bibliotekerne. Der kan være tale om bokse, der indeholder flere film, der vil kunne udlånes selvstændigt, eller bokse indeholdende sæsoner af eller hele tv-serier. Indholdet af boksen kan spilletidsmæssigt for låneren være overkommeligt at se indenfor en normal udlånsperiode, men kan også være lang og... Læs mere
Kategori: 

Blu-ray 3D film - køber I dem?

Af Kirsten Larsen den 17. december 2010 - 11:54
Der er begyndt at udkomme blu-ray film i 3D. På DBC skal vi tage stilling til om disse materialer er biblioteksrelevante og derfor skal bibliotekskatalogiseres. Er det en type film I vil anskaffe på bibliotekerne? Kommentér gerne her på bloggen. Læs mere

Filmregistreringer - nyt forslag

Af Kirsten Larsen den 23. september 2010 - 12:02
Tidligere registrering af nye filmtitler, der endnu ikke må udlånes, er ikke ønskværdigt i bibliotek.dk. Det er det klare budskab fra bibliotekerne. Hvordan vil det være hvis vi udelukkende gør titlerne tilgængelige i DanBib? Posterne vil så først blive eksporteret til bibliotek.dk, når titlerne kan udlånes. Vil det være generende i materialevalgssystemerne eller er det en fordel at kunne vælge... Læs mere