niveau

Brug niveaukoder - fx som afgrænsning

Af Laura Holm den 22. marts 2012 - 13:08
Siden april 2010 har DBC sat niveau på al faglitteratur der bliver bibliotekskatalogiseret: 01 Førskoleniveau 02 Folkeskoleniveau 03 Gymnasieniveau 04 Fagligt niveau 05 Forskningsniveau 06 Alment niveau 07 Udenfor kategori eller vurdering fravalgt Koderne er søgbare med koden nv i netpunkt.dk og i bibliotek.dk Vi viser niveauet i posterne både i netpunkt.dk og bibliotek.dk, men det er (endnu)... Læs mere

Niveaukoder - ældre poster opgraderes

Af Kirsten Larsen den 8. december 2011 - 8:50
Der er nu niveaukoder også på ældre poster. Fra april 2010 har DBC sat niveau på alle poster der bliver bibliotekskatalogiseret - der anvendes følgende koder: 01 Førskoleniveau 02 Folkeskoleniveau 03 Gymnasieniveau 04 Fagligt niveau 05 Forskningsniveau 06 Alment niveau 07 Udenfor kategori eller vurdering fravalgt (læs nærmere på DBC's hjemmeside om kodningen som alle opfordres til at bruge.)... Læs mere