udviklingsplaner

Udviklingsplan bibliotek.dk 2013 til høring

Af Nanna Agergaard den 31. oktober 2012 - 10:55
Forslag til udviklingsplan 2013 er sendt til offentlig høring med svarfrist 22. november 2012. Høringssvar sendes som email til post@kulturstyrelsen.dk Høringsoplægget findes på Kulturstyrelsens hjemmeside . Udviklingen af bibliotek.dk sker ikke i et tomrum, men hænger sammen med hvad der sker i biblioteksverdenen – både teknisk, biblioteksfagligt og politisk. Danskernes Digitale Bibliotek er... Læs mere

Bibliotek.dk udviklingsplan for 2012

Af Leif Andresen den 4. november 2011 - 11:40
Bibliotek.dk udviklingsplan for 2012 er sendt til offentlig høring. Udviklingsplan 2012 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9. september 2007. 24. november 2010 er frist for kommentarer, som sendes via mail til post@bibliotekogmedier.dk med emnefelt bibliotek.dk 2012. Mere uformelle kommentarer gives her på profblog.bibliotek.dk. Resultater fra brugerundersøgelsen som blev... Læs mere

Gem alle mine lån

Af Niels Jensen den 10. juni 2011 - 10:45
I bibliotek.dk-brugerundersøgelsen har der de sidste år været et stigende antal ønsker om ”Gem alle mine lån”. Spørgsmålet er derfor om det ville være en god ide at få udviklet en national webservice, som alle biblioteker kan aflevere data til og kan kalde for at kunne tilbyde brugere at få vist en lånehistorik. Ydermere kunne denne historik sammen med evt. ratings danne grundlag for... Læs mere

Leif Andresen: Brønde, web service og bibliotek.dk

Af Kirsten Larsen den 28. november 2010 - 18:13
I høringssvar fra Det Kongelige Bibliotek til bibliotek.dk høringen bliver peget på det nødvendige i at sikre at bibliotekerne kan genbruge funktionaliteter i bibliotek.dk via web services. Dette ønske ligger i forlængelse af bestræbelser i de sidste år og helt klart indenfor strategien for bibliotek.dk . Med de igangværende drøftelser om visionen om Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) bliver... Læs mere

DanBib udviklingsplan - forslag til plan for 2011

Af Kirsten Larsen den 15. november 2010 - 14:35
Udkast til DanBib udviklingsplan 2011 sættes hermed til høring. Høringsperioden er fra 15. november til 4. december 2010. Kommentarer til planen sendes til Kirsten Larsen Mere uformelle kommentarer kan gives til dette blogindlæg. Læs mere

Bibliotek.dk udviklingsplan for 2011

Af Leif Andresen den 9. november 2010 - 9:39
Bibliotek.dk udviklingsplan for 2011 er sendt til offentlig høring. Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9. september 2007. 29. november 2010 er frist for kommentarer, som sendes via mail til post@bibliotekogmedier.dk med emnefelt bibliotek.dk 2011. Mere uformelle kommentarer gives her på profblog.bibliotek.dk. Resultater fra brugerundersøgelsen som blev... Læs mere

DanBib udviklingsplan til høring

Af Kirsten Larsen den 17. november 2009 - 8:30
Forslag til udviklingsplan for DanBib 2010 er sendt til høring. I kan se den på DBCs hjemmeside I år sendes den til høring samtidig med bibliotek.dk-planen, og drøftes på fælles møde med Styrelsen for Bibliotek & Medier med en række repræsentanter for lederfora den 7. december. I kan kommentere planen på den side hvor den ligger eller sende en mail hvis I helst vil det. DanBib-planen er i... Læs mere
Kategori: 

Udviklingsplan 2010 i høring

Af Leif Andresen den 11. november 2009 - 13:14
Officiel høringsfrist er 2. december 2009. Styrelsen for Bibliotek og Medier har offentliggjort oplæg til høringen om bibliotek.dk udviklingsplan 2010: http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/nationale-ordninger/bibliotekdk/forberedelse-af-udviklingsplaner/ Der er som vanligt indkaldt mere officielle høringssvar, men alle er velkomne til at kommentere planen her på profblog.bibliotek... Læs mere