Webservices

VIP åbningstider

Af Laura Holm den 13. februar 2014 - 16:32
Så er der åbnet for indtastning af åbningstider i VIP i afsnit A.6 Åbningstider. Det er muligt at indtaste åbningstider for bibliotek med betjening og med selvbetjening og evt. Borgerservice og Lokalhistorisk arkiv. Næste skridt er at udvikle webservicen OpenAgency således at åbningstiderne kan bruges til: En slutbruger kan i bibliotek.dk se biblioteks- og borgerservice åbningstider her & nu... Læs mere

Vigtigt nyt om lånertjekservicen

Af Anders-Henrik P... den 28. oktober 2013 - 9:15
Ny lånertjekmetode: NCIP - låner bor i kommunen DBC har udviklet en ny lånertjekmetode "NCIP - låner bor i kommunen". Denne metode er relevant for biblioteker der ønsker at samle al indgående lånertjek-trafik mod bibliotekssystemet på en enkelt port, idet NCIP-lånertjekket nu kan bruges til både generelt lånertjek (findes en bruger?) og til tjek af om en bruger bor i bibliotekets hjemkommune. For... Læs mere
Kategori: 

Undervejs: Vis nærmeste åbne bibliotek

Af Laura Holm den 11. juli 2012 - 13:39
DBC er i gang med et projekt hvor data i VIP udbygges med nye felter til bibliotekernes indtastning og vedligeholdelse af åbningstider (med/uden betjening - sommer/vinter åbent - Borgerservice åbningstider etc.). Disse data kan så hentes via VIP webservice (ny version med navn Open Agency). Oplysningerne kan dermed bruges af alle interesserede: bibliotekernes grænseflader, i bibliotek.dk, Palles... Læs mere

DBC webservices

Af Kirsten Larsen den 11. august 2011 - 14:25
I kan se en oversigt over DBC's webservices på DBC's hjemmeside: Webservices Mere dybtgående information kan findes dels på danbib.dk, fx Andre der har lånt Forsideservice Infomedia Lånertjek og selve servicebeskrivelserne ligger for de fleste services vedkommende på oss.dbc.dk hvor I også finder beskrivelser af services som bruges af Artesis Læs mere

Gem alle mine lån

Af Niels Jensen den 10. juni 2011 - 10:45
I bibliotek.dk-brugerundersøgelsen har der de sidste år været et stigende antal ønsker om ”Gem alle mine lån”. Spørgsmålet er derfor om det ville være en god ide at få udviklet en national webservice, som alle biblioteker kan aflevere data til og kan kalde for at kunne tilbyde brugere at få vist en lånehistorik. Ydermere kunne denne historik sammen med evt. ratings danne grundlag for... Læs mere

Test af VoxB - den nye fælles service for brugerskabte data

Af Marianne Dybkjær den 10. december 2010 - 12:35
Vil I være med til at teste VoxB - den nationale biblioteksservice for brugerskabte data? VoxB er etableret af et konsortium bestående af Københavns Biblioteker, Århus Kommunes Biblioteker, Herning Bibliotekerne, Statsbiblioteket og DBC med økonomisk støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. Projektet blev søsat i august 2009, og vi forventer at servicen går i drift februar 2011. Læs mere om... Læs mere

DanBib-møder om nyt bestilsystem og ny BOB

Af Nanna Agergaard den 12. maj 2010 - 11:53
Den 31. maj (kl. 18-23) lukker BOB-basen for at blive afløst af et nyt bestilsytem (Open Resource Sharing) og en ny version af BOB-basen - med en ny grænseflade. I den anledning afholder DBC informationsmøder om det nye bestilsystem samt om diverse nyheder i DanBib og bibliotek.dk. Se invitation til DanBib-møderne i Aalborg, Vejle og på DBC på DBC's nyhedsblog , hvor du også kan tilmelde dig til... Læs mere

Andre der har lånt - aflevering af data

Af Kirsten Larsen den 12. juli 2009 - 16:00
Den nationale "Andre-der-har-lånt-service" er nu klar til modtagelse af data fra bibliotekerne. I øjeblikket indeholder webservicen ca. 50.000 poster (udlånstransaktioner) fra Gentofte Bibliotekerne. I kan se og afprøve webservicen her http://didicas.dbc.dk/openadhl/ , men udlån fra ét bibliotek er selvfølgelig utilstrækkeligt. En alsidig service bør indeholde udlån fra mindst 10 større... Læs mere